Scope RIS bar for Tokyo Marui VSR-10 - black [SLONG Airsoft]Scope RIS bar for Tokyo Marui VSR-10 - black [SLONG Airsoft]

Scope RIS bar for Tokyo Marui VSR-10 - black

Gyártó: SLONG Airsoft
Az áru kódja: 8918
Elérhetőség: > 5 db
Eladási ár 6 392 Ft
Scope RIS bar for Tokyo Marui VSR-10 - black [SLONG Airsoft]Scope RIS bar for Tokyo Marui VSR-10 - black [SLONG Airsoft]
Scope RIS bar for Tokyo Marui VSR-10 - black [SLONG Airsoft]Scope RIS bar for Tokyo Marui VSR-10 - black [SLONG Airsoft]
Leírás

Mounting aluminum RIS rail in black for VSR-10 rifles and its copies, including screws for mounting. All standard optics from our offer can be added to the bar.

Kódja: 4708
3-9x50 AOEG Illuminated scope - black [UFC]3-9x50 AOEG Illuminated scope - black [UFC]

3-9x50 AOEG Illuminated scope - black [UFC]

19 221 Ft
raktáron
Kódja: 4709
3-9x50 AOEG Illuminated scope - TAN [UFC]3-9x50 AOEG Illuminated scope - TAN [UFC]

3-9x50 AOEG Illuminated scope - TAN [UFC]

21 605 Ft
raktáron
Kódja: 4706
3-9x40 AOEG Illuminated scope - black [UFC]3-9x40 AOEG Illuminated scope - black [UFC]

3-9x40 AOEG Illuminated scope - black [UFC]

17 865 Ft
raktáron
Kódja: 3996
6-24X50 AOEG Scope THO-203 [Theta Optics]6-24X50 AOEG Scope THO-203 [Theta Optics]

6-24X50 AOEG Scope THO-203 [Theta Optics]

23 691 Ft
raktáron
Kódja: 4609
2,5-10X40 Scope [Theta Optics]2,5-10X40 Scope [Theta Optics]

2,5-10X40 Scope [Theta Optics]

21 456 Ft
raktáron
Kódja: 1668
25mm mount rings - low [A.C.M.]

25mm mount rings - low [A.C.M.]

2 831 Ft
raktáron
Kódja: 1060
30mm mount rings - low [A.C.M.]

30mm mount rings - low [A.C.M.]

2 965 Ft
raktáron
Kódja: 2092
30mm mount rings - high [A.C.M.]

30mm mount rings - high [A.C.M.]

2 965 Ft
raktáron
Kódja: 653
25mm mount rings - high [A.C.M.]

25mm mount rings - high [A.C.M.]

2 831 Ft
raktáron